lublin i okolice - informacje

Zamość LXIX Sesja Rady Miasta Zamość


Czytaj cały artykuł ➤
Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXIX Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 27 grudnia 2023 r. (środa). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.
Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta
 

Porządek posiedzenia:


Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawy samorządu mieszkańców.
Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.
Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 9 i dyskusja nad pkt 9.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2024.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.
Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2024.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2024 r.,
2) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2024 r.,
3) powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Zamość,
4) przyjęcia Programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. „opieki na odległość”,
5) zmiany uchwały nr LVII/783/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.,
6) zmiany uchwały nr LVI/769/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu 'Karta Zamościanina',
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zamość zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pt. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa”,
8) utworzenia publicznej placówki oświatowo-wychowawczej ogniska pracy pozaszkolnej 'Centrum Edukacyjno- Integracyjne w Zamościu',
9) włączenia publicznej placówki oświatowo-wychowawczej ogniska pracy pozaszkolnej 'Centrum Edukacyjno- Integracyjne w Zamościu' do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu,
10) wprowadzenia zmian w statucie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,
11) określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,
12) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
Interpelacje i zapytania.
Komunikaty i informacje.
Zamknięcie obrad.

https://lubelak.eu/zobacz/5a6poxqr9p
#lublin24#NewsyLublin #Lubelak #InformacjeLublin #Wiadomości

*Playlista newsów z tego miesiąca:*
https://www.youtube.com/@lubelakeu/playlists

*Pozostałe wiadomości z Lubelszczyzny z ostatnich 48 godzin:*

🗞️ Świdnik: Bibliotekę odwiedzi Katarzyna Dybżyńska
https://lubelak.eu/shorts/1yAKYje3_kQ
🗞️ Straż miejska kusi zarobkami i premiami
https://lubelak.eu/shorts/5uDpOINqqrk
🗞️ Lublin: Zaproszenie na lodowisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie
https://lubelak.eu/shorts/IpxiVhbO5S0
🗞️ Lublin: Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ostatnią sobot�...
https://lubelak.eu/shorts/nYRRsNwlP7c
🗞️ Samotna matka walczy o godne życie. Pomóc może każdy
https://lubelak.eu/shorts/5HY4-oqjE4E
🗞️ Świdnik: Przed nami dwunasta edycja Orszaku
https://lubelak.eu/shorts/6aXiroUpBJI
🗞️ Świdnik: Przyjdź na seans
https://lubelak.eu/shorts/gZJdPML0A38
🗞️ Zamość LXIX Sesja Rady Miasta Zamość:
@lubelakEU: youtube/QzKfYnfG154

Dodaj komentarz! Subskrybuj! Wspieraj LubelakEU
Nowsza Starsza

...


Regulaminy Bez hejtu i mowy nienawiści.
Popisz się z kulturą osobistą 🌹.