lublin i okolice - informacje

Zamość Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytori...


Czytaj cały artykuł ➤
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027.
Opracowanie Strategii jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Zamość i Gminy Zamość mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału miasta i gminy, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
Konsultacje prowadzone są na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie współpracy przy opracowaniu Strategii oraz porozumienia w sprawie zasad współpracy w ramach ZIT MOF Zamościa zawartych pomiędzy Miastem Zamość a Gminą Zamość.
Projekt Strategii obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Zamościa, tj. Miasto Zamość i Gminę Zamość. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu Strategii.
 
Informacje o konsultacjach:

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 18 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.
Dokument podlegający konsultacjom społecznym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.
Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem dokumentu podlegającym konsultacjom społecznym.
Każdy mieszkaniec Miasta Zamość i Gminy Zamość ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:


elektronicznie (w formacie możliwym do edycji - doc., docx.) na adres e-mail: strategiazit@zamosc.plW tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.


osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 ZamośćDecyduje data stempla pocztowego.Na kopercie proszę umieścić: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Przewodniczący Rady Partnerstwa ZIT.
Uwagi zgłoszone po dniu 8 stycznia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

https://lubelak.eu/zobacz/fzlljrfz64
#Lublin247 #Lublin112 #LublinLokalnie #LublinInfo #Lubelskie

*Playlista newsów z tego miesiąca:*
https://www.youtube.com/@lubelakeu/playlists

*Pozostałe wiadomości z Lubelszczyzny z ostatnich 48 godzin:*

🗞️ W tym mieście mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Radni zaskoczeni: Naj...
https://lubelak.eu/shorts/ikbzVzdSKSc
🗞️ Zamość: Akcja Zima
https://lubelak.eu/shorts/N8dHx5AQjuk
🗞️ Lubelscy radni: To nie jest budżet naszych marzeń. Plan na 2024 rok przyjęty
https://lubelak.eu/shorts/24lr5BjbKBU
🗞️ Budżet obywatelski pod lupą mieszkańców. Jak idą konsultacje?
https://lubelak.eu/shorts/c-hpExzBODA
🗞️ Kto zostanie wojewodą? Krótka lista kandydatów
https://lubelak.eu/shorts/fsazTun2WX4
🗞️ Grzegorz Braun użył w Sejmie gaśnicy. Powód?
https://lubelak.eu/shorts/y8TO12deEWg
🗞️ Tysiące dla jednego z oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
https://lubelak.eu/shorts/P_j4-kcjtis
🗞️ Zamość Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytori...:
@lubelakEU: youtube/jWziK-8WQ7Y

Dodaj komentarz! Subskrybuj! Wspieraj LubelakEU
Nowsza Starsza

...


Regulaminy Bez hejtu i mowy nienawiści.
Popisz się z kulturą osobistą 🌹.