lublin i okolice - informacje

Pełna przejrzystość działalności.
Pełna przejrzystość działalnościPrzejrzystość w systemie demokratycznym ułatwia udział obywateli w procesie decyzyjnym. Zapewnienie większej legitymacji i skuteczności instytucji jest możliwe tylko wtedy, gdy instytucje te są w pełni odpowiedzialne względem obywateli.

Jako "startup" działający w świecie informacji masowej - a więc pełniący rolę "kreowania rzeczywistości" wdrażamy już na wczesnym etapie planowania działalności szeroki wachlarz środków służących przejrzystości i zamierzmy poczynić dalsze postępy w tej dziedzinie.

Zgodnie z zobowiązaniem Parlamentu do zapewnienia przejrzystości celem wszystkich opisanych na tej stronie narzędzi służących przejrzystości jest ułatwienie obywatelom sprawowania kontroli nad działalnością Parlamentu, a w szczególności nad jego pracą ustawodawczą.Publiczny dostęp do dokumentów
Obywatelom przysługuje prawo dostępu do dokumentów Parlamentu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.


   
Grupy interesu i przejrzystość
Europejczycy mają prawo śledzić działania ustawodawcze instytucji i sprawdzać, czy działalność lobbingowa jest uczciwa i wyważona.  • statystyki
  • źródła informacji 
  • bilans 
  • finansowane 
  • zbiórki 
  • działania 
  • patronat 
  • wynagrodzenia

Spóka Z .O. O.
w najbliższym możliwym czasie zostanie przekształcona w spółkę, której działania regulowane prawnie wspomagają reżim przejrzystości.

Etapy Startupowe

Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii; instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim. 
(art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej)

Dodaj komentarz! Subskrybuj! Wspieraj LubelakEU
Nowsza Starsza

...


Regulaminy Bez hejtu i mowy nienawiści.
Popisz się z kulturą osobistą 🌹.